Ad Code

RUANGAN UNTUK DISEWA - 01162099363

Perkahwinan Suatu Sunnah Yang Dituntut Oleh Islam

Perkahwinan Itu Sunnah


Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah Ijab dan Qabul (‘aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. 


Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina.


Seperti yang kita ketahui Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan setelah itu akan melahirkan keturunan yang taat dan mengabdikan diri kepada Allah azza wa jalla. Secara amnya hukum pernikahan adalah sunat namun begitu terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan hukum pernikahan menjadi wajib, makruh dan bahkan haram. Jadi mari kita lihat sebab-sebab yang menjadikan hukum perkahwinan berubah.


1. Hukum Pernikahan Menjadi Wajib

Perkahwinan menjadi wajib apabila seseorang itu mampu dari segi fizikal, mental dan juga kewangan dan berkemungkinan besar tidak dapat menahan diri daripada melakukan maksiat yang menjurus ke arah zina yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Tapi perlu diingat jika seseorang itu mampu mengawal nafsu maka menunaikan Haji wajib didahulukan terlebih dahulu kerana beliau adalah seorang yang mampu dari pelbagai aspek.


2. Hukum Pernikahan Menjadi Sunat

Menjadi sunat apabila seseorang itu telah cukup umur dan baligh serta mampu mengawal nafsu. Namun demikian, walaupun seseorang itu mampu mengawal nafsu namun tidaklah elok jika seseorang itu berkeinginan untuk tidak berkahwin buat selamanya, kerana Islam mengalakkan perkahwinan dan nabi Muhammad SAW suka melihat umatnya yang ramai.


3. Hukum Pernikahan Menjadi Harus

Hukum harus adalah kepada orang yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk berkahwin.


4. Hukum Pernikahan Menjadi Makruh

Hukum menjadi makruh apabila seseorang itu tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan juga kurang berkemampuan dari segi fizikal dan mental tetapi mereka ini tidak lah memberi mudarat kepada isteri jika mereka berkahwin.


5. Hukum Pernikahan Menjadi Haram

Perkahwinan menjadi haram apabila seseorang itu tidak berkemampuan untuk memberi nafkah zahir dan batin dan tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin malah bahkan berkemungkinan akan menganiayai isteri mereka sendiri jika perkahwinan berlaku.


Rukun nikah :

Pengantin lelaki

Pengantin perempuan

Wali

Dua orang saksi lelaki

Ijab dan kabul (akad nikah)


Syarat bakal suami:

Islam

Baligh

Berakal

Lelaki yang tertentu

Bukan lelaki mahram dengan bakal isteri


Selain itu, bakal suami hendaklah:

Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut

Bukan dalam ihram haji atau umrah

Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa

Mengetahui bahawa perempuan yang hendak dikahwini adalah sah dijadikan isteri


Syarat bakal isteri :

Pengantin perempuan dalam pakaian tradisional Bahrain

Islam

Perempuan yang tertentu

Bukan perempuan mahram dengan bakal suami

Bukan seorang khunsa

Bukan dalam ihram haji atau umrah

Tidak dalam idah

Bukan isteri orang


Syarat wali:

Islam, bukan kafir dan murtad

Lelaki dan bukannya perempuan

Baligh

Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

Bukan dalam ihram haji atau umrah

Tidak fasik

Tidak cacat akal fikiran,gila, terlalu tua dan sebagainya

Merdeka

Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya


Sebaiknya bakal isteri perlulah memastikan syarat WAJIB menjadi wali. Sekiranya syarat wali bercanggah seperti di atas maka tidak sahlah sebuah pernikahan itu. Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita hendaklah menitik beratkan hal-hal yang wajib seperti ini. Jika tidak di ambil kira, kita akan hidup di lembah zina selamanya.


Jenis-jenis wali:

Wali mujbir: Wali dari bapa sendiri atau datuk sebelah bapa (bapa kepada bapa) mempunyai kuasa mewalikan perkahwinan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya atau tidak (sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan bakal isteri yang hendak dikahwinkan)


Wali aqrab: Wali terdekat mengikut susunan yang layak dan berhak menjadi wali


Wali ab’ad: Wali yang jauh sedikit mengikut susunan yang layak menjadi wali, jika ketiadaan wali aqrab berkenaan. Wali ab’ad ini akan berpindah kepada wali ab’ad lain seterusnya mengikut susunan tersebut jika tiada yang terdekat lagi.


Wali raja/hakim: Wali yang diberi kuasa atau ditauliahkan oleh pemerintah atau pihak berkuasa negeri kepada orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu.


Syarat saksi :

Sekurang-kurangya dua orang

Islam

Berakal

Baligh

Lelaki

Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul

Dapat mendengar, melihat dan bercakap

Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)

Merdeka


Syarat ijab :

Pernikahan nikah ini hendaklah tepat

Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran

Diucapkan oleh wali atau wakilnya

Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah (nikah kontrak e.g.perkahwinan (ikatan suami isteri) yang sah dalam tempoh tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah muataah)

Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan)


Contoh bacaan Ijab: 

Wali/wakil Wali berkata kepada bakal suami: "Aku nikahkan/kahwinkan engkau dengan Diana Binti Daniel dengan mas kahwinnya/bayaran perkahwinannya sebanyak RM 3000 tunai".


Syarat qabul :

Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab

Tiada perkataan sindiran

Dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)

Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah (seperti nikah kontrak)

Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan)

Menyebut nama bakal isteri

Tidak diselangi dengan perkataan lain


Contoh sebutan qabul :

Akan dilafazkan oleh bakal suami: "Aku terima nikah/perkahwinanku dengan Diana Binti Daniel dengan mas kahwinnya/bayaran perkahwinannya sebanyak RM 3000 tunai" ATAU "Aku terima Diana Binti Daniel sebagai isteriku".


Selepas qabul dilafazkan Wali/wakil Wali akan mendapatkan pengiktirafan/ kesaksian dari para hadirin khususnya dari 2 (dua) orang saksi perkahwinan dengan menanyakan adakah SAH? Sekiranya para saksi mengakui/ mengiktiraf bahawa mereka mendengar dengan jelas dan menyebut sah, maka Wali itu sendiri akan mengatakan lafaz "SAH" atau perkataan lain yang sama maksud dengan perkataan itu.


Selanjutnya Wali/wakil Wali akan membaca doa selamat agar perkahwinan suami isteri itu berkekalan dan berbahagia sepanjang kehidupan mereka serta doa itu akan diAmeenkan oleh para hadirin


Sejurus itu, mas kahwin/ bayaran perkawinan/ mahar akan diserahkan kepada pihak isteri dan selalunya sebentuk cincin akan disarungkan kepada jari manis isteri oleh suami sebagai tanda permulaan ikatan kekeluargaan atau simbol pertalian kebahagiaan suami isteri. Aktiviti ini diteruskan dengan isteri mengucup/ mencium tangan suami, manakala suami mencium dahi isteri atau pipinya. Aktiviti ini disebut sebagai "Pembatalan Wuduk". Ini kerana sebelum akad nikah dijalankan, suami dan isteri itu diminta untuk berwuduk terlebih dahulu.


Suami isteri juga diminta untuk solat sunat nikah sebagai tanda kesyukuran selepas perkahwinan berlangsung. Perkahwinan Islam sememangnya mudah kerana ia tidak perlu mengambil masa yang lama dan memerlukan banyak aset-aset perkahwinan disamping mas kahwin,hantaran atau majlis keramaian (walimatul urus) yang tidak perlu membebankan atau membazir. Jadi mengapa perlu menyusahkan dalam hal berkaitan perkahwinan dan mengapakah perlu melakukan zina?

Catat Ulasan

0 Ulasan

PROMISI 2024

PROMOSI EMCEE KAHWIN